1 máy ảnh có tiêu cự 10 cm.Máy ảnh có thẻ điều chỉnh khoảng cách từ vật đến phim trong giới hạn 10,1 -10,3 cm . Hỏi máy ảnh có thể chụp 1 vật cách có

Question

1 máy ảnh có tiêu cự 10 cm.Máy ảnh có thẻ điều chỉnh khoảng cách từ vật đến phim trong giới hạn 10,1 -10,3 cm . Hỏi máy ảnh có thể chụp 1 vật cách có giới hạn là bao nhiêu ?
Giúp e vs ạ ????????

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-21T04:05:50+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T04:06:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $\frac{1}{f}$ = $\frac{1}{d}$ + $\frac{1}{d’}$ 

  Suy ra $\frac{1}{d}$ = $\frac{1}{f}$ – $\frac{1}{d’}$

  Khi d’ = 10,1cm thì: 
  $\frac{1}{d’}$ = $\frac{1}{10}$ – $\frac{1}{10,1}$ = $\frac{1}{1010}$ hay d’ = 1010cm = 1,01m 

  Khi d’ = 10,3cm thì: 
  $\frac{1}{d’} = \frac{1}{10} – \frac{1}{10,3}$ = $\frac{3}{1030}$ hay d’ = 343,3cm = 0,343m 

  Vậy máy ảnh có thể chụp được ảnh có giới hạn từ 0,343m đến 1,01m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )