1 máy biến thế có 2 cuộn dây vs số vòng lần lượt là 6000 vòng và 120 vòng. a)Tính tỉ lệ về số vòng của 2 cuộn dây.Máy biến thế này có thể thay đổi hiệ

Question

1 máy biến thế có 2 cuộn dây vs số vòng lần lượt là 6000 vòng và 120 vòng.
a)Tính tỉ lệ về số vòng của 2 cuộn dây.Máy biến thế này có thể thay đổi hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều bai nhiêu lần?
b)Ng ta dùng máy biến thế trên để lm tăng hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều.Khi đó cuộn sơ cấp này 1 hđt xoay chiều 220V thù hđt thu đc ở 2 đầu cuộn thứ cấp là bao nhiêu vôn?

in progress 0
Piper 1 năm 2021-09-29T20:22:32+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:23:37+00:00

  a)
  Gọi ${N_1}$ là số vòng ở cuộn sơ cấp, \({N_2}\) là số vòng ở cuộn thứ cấp

  + Khi \(\left\{ \begin{array}{l}{N_1} = 6000\\{N_2} = 120\end{array} \right. \Rightarrow \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = 50\) (máy hạ áp)
  Khi đó máy biến thế này có thể làm giảm hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều 50 lần.

  + Khi $\left\{ \begin{array}{l}{N_1} = 120\\{N_2} = 6000\end{array} \right. \Rightarrow \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = \dfrac{1}{{50}}$ (máy tăng áp)
  Khi đó máy biến thế này có thể làm tăng hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều 50 lần.
  b)

  Máy biến thế dùng để tăng hiệu điện thế $ \Rightarrow \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = \dfrac{1}{{50}}$

  Khi đó $\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} \Rightarrow {U_2} = \dfrac{{{N_2}}}{{{N_1}}}.{U_1} = 50.220 = 11000V$

  b.$\dfrac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = \dfrac{{{U_2}}}{{{U_1}}}$  $ \dfrac{{6000}}{{120}} = \dfrac{{{U_2}}}{{220}} \Rightarrow {U_2} = 11000V$

  0
  2021-09-29T20:23:46+00:00

  Đáp án:

   a) `50` lần

  b) `U_2 = 4,4V`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )