1 máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 1000 vòng cuộn thứ cấp có 40000 vòng được đặt tại nhà máy phát điện a . Cuộn dây nào của mấy biến thế được mắc vào

Question

1 máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 1000 vòng cuộn thứ cấp có 40000 vòng được đặt tại nhà máy phát điện
a . Cuộn dây nào của mấy biến thế được mắc vào 2 cực của mấy phát điện? Vì sao?
b. Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp 1 hiệu điện thế 220v. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-08T17:19:51+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T17:20:58+00:00

  Đáp án:

  a) Cuộn 1000 vòng được mắc vào hai cực của máy phát điện và cuộn 40 000 vòng được mắc vào hai đầu dây tải điện để truyền tải đi xa để tăng HĐT nhằm giảm hao phí do toả nhiệt trên đường dây truyền tải. 

  b) Ta có: 

  Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là: 

   

  0
  2021-09-08T17:21:38+00:00

  Đáp án:

   a. Cuộn 1000 vòng mắc vào hai cực của máy phát điện và cuộn 40 000 vòng mắc vào hai đầu dây tải điện để truyền tải đi xa để tăng HĐT nhằm giảm hao phí do toả nhiệt trên đường dây truyền tải. 

  b. Ta có: $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2} \to U_2 = \frac{U_1.n_2}{n_1}$ 

  Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là: 

  $U_2 = \frac{220.40000}{1000} = 8800V$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )