1, mẹ 30 tuổi con 6 tuổi Hỏi con = 1 phần mấy tuổi mẹ 2,con 7 tuổi mẹ hơn con 28 tuổi Hỏi mẹ gấp mấy lần tuổi con

Question

1, mẹ 30 tuổi con 6 tuổi Hỏi con = 1 phần mấy tuổi mẹ
2,con 7 tuổi mẹ hơn con 28 tuổi Hỏi mẹ gấp mấy lần tuổi con

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-08-09T02:08:05+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:09:25+00:00

  Đáp án:

   1:  $\frac{1}{5}$ 

  2:   5 lần

  Giải thích các bước giải:

  1:Ta có 30:6= $\frac{30}{6}$ =$\frac{1}{5}$ 

  vậy con = $\frac{1}{5}$ tuổi mẹ

  2: Tuổi mẹ là 28+7=35(tuổi)

   Có:35:7=5(lần)

   Vậy mẹ gấp 5 lần tuổi con

  (chúc bạn học tốt!)

  0
  2021-08-09T02:09:55+00:00

  Đáp án: 1. con bằng 1/5 tuổi mẹ , 2. mẹ gấp 4 lần tuổi con

   

  Giải thích các bước giải : 1. 30:6=5 =1/5

  28:7=4 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )