1.mẹ gửi tiết kiệm vào ngân hàng 10 000 000 đồng.Cuối tháng mẹ rút về cả gốc lẫn lãi là 10 250 000 đồng.Hỏi lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu? 2.một ngư

Question

1.mẹ gửi tiết kiệm vào ngân hàng 10 000 000 đồng.Cuối tháng mẹ rút về cả gốc lẫn lãi là 10 250 000 đồng.Hỏi lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
2.một người bỏ ra 84 000 đồng để mua hoa quả.Sau khi bán hết số hoa quả đó người đó thu được số tiền là 105 000 đồng.Hỏi:
a,tiền bán hoa quả bằng bao nhiêu % tiền vốn?
b,người đó lãi bao nhiêu %?

in progress 0
Eden 2 tuần 2021-11-27T04:17:51+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-27T04:19:20+00:00

  `1`

  Số tiền mẹ rút về so với số tiền mẹ gửi tiết kiệm là:

  $10250000:10000000=1025=102,5\%$

  Lãi suất tiết kiệm là:

  $102,5\%-100\%=2,5\%$

    Đáp số: $2,5\%$

  `2`

  `a)` Số tiền bán hoa quả so với tiền vốn là:

  $105000:84000=1,25=125\%$

  `b)` Người đó lãi số phần trăm là:

  $125\%-100\%=25\%$

  Đáp số: $a)125\%;b)25\%$

   

  0
  2021-11-27T04:19:22+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Bài 1:}$

  $\text{Tỉ số giữa số tiền mẹ rút về và số tiền mẹ gửi tiết kiệm là:}$

                $10250000:10000000=1025=102,5\%$

  $\text{Lãi suất tiết kiệm là:}$

                $102,5\%-100\%=2,5\%$

  $\text{Đáp số: $2,5\%$}$

  $\text{Bài 2:}$

  $\text{a)Tỉ số giữa số tiền bán hoa quả và tiền vốn là:}$

                $105000:84000=1,25=125\%$

  $\text{b)Người đó lãi số phần trăm là:}$

                $125\%-100\%=25\%$

  $\text{Đáp số: $a)125\%$}$

                $\text{$b)25\%$}$

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )