1 mét khối cát có khối lượng 2200kg Tính thể tích của 3300kg cát Tính trọng lượng của một đống cát 3mét khối

Question

1 mét khối cát có khối lượng 2200kg
Tính thể tích của 3300kg cát
Tính trọng lượng của một đống cát 3mét khối

in progress 0
Adeline 3 tuần 2021-11-22T12:47:18+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:48:21+00:00

  Đáp án:

   $1,5m^3$ và $66000N$

  Giải thích các bước giải:

   Thể tích $3300kg$ cát là:
  $V=\frac{3300}{2200}=1,5m^3$

  Khối lượng của $3m^3$ cát là:

  $m=3.2200=6600kg$

  Trọng lượng: $P=66000N$

  0
  2021-11-22T12:48:26+00:00

  Thể tích 3300kg cát là:

  Khối lượng của  cát là:

  Vậy trọng lượng: 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )