1. Mô tả sự hình thành liên kết hoá học trong các phân tử sau: a)Na2O b) HF c) KCl d) H2S Cho Na(Z= 11); K( Z=19); O(Z= 8); H(Z=1); F(Z= 9); S( Z=16)

Question

1. Mô tả sự hình thành liên kết hoá học trong các phân tử sau:
a)Na2O b) HF c) KCl d) H2S
Cho Na(Z= 11); K( Z=19); O(Z= 8); H(Z=1); F(Z= 9); S( Z=16)

in progress 0
Rose 1 năm 2021-12-01T17:59:38+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  1
  2021-12-01T18:00:51+00:00

  a, 

  $\Delta \chi $= 2,51 => Liên kết ion 

  Nguyên tử Na nhường 1e tạo cation $Na^+$. Nguyên tử O nhận 2e tạo anion $O^{2-}$. Một $O^{2-}$ hút 2 $Na^+$ về phía mình nhờ lực hút tĩnh điện, tạo liên kết ion. 

  b, 

  $\Delta \chi $= 1,78 => Liên kết ion 

  Nguyên tử H nhường 1e tạo cation $H^+$. Nguyên tử F nhận 1e tạo anion $F^-$. Một $F^-$ hút một $H^+$ về phía mình nhờ lực hút tĩnh điện, tạo liên kết ion. 

  c, 

  $\Delta \chi$= 2,34 => Liên kết ion

  Nguyên tử K nhường 1e tạo cation $K^+$. Nguyên tử Cl nhận 1e tạo anion $Cl^-$. Một $K^+$ hút 1 $Cl^-$ về phía mình nhờ lực hút tĩnh điện, tạo liên kết ion. 

  d,

  $\Delta \chi$= 0,38 => Liên kết cộng hoá trị không cực 

  Nguyên tử S có 2e độc thân. Mỗi e độc thân ghép đôi với 1 nguyên tử H có 1e độc thân. Mỗi cặp e ghép đôi tạo 1 liên kết trong phân tử H2S.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )