1 một bể nc chưa 2/5 thể tích nc của bể ng ta mở 2 vòi nc chảy vào bể vòi thứ nhất mỗi giờ chảy ddcjj 1/4 bể vòi thứ hai mỗi giờ chảy ddcj 1/5 bể

Question

1 một bể nc chưa 2/5 thể tích nc của bể ng ta mở 2 vòi nc chảy vào bể vòi thứ nhất mỗi giờ chảy ddcjj 1/4 bể vòi thứ hai mỗi giờ chảy ddcj 1/5 bể
A)nếu mở một mik vòi thứ nhất thì bao lâu chảy đầy bể
B)nếu chỉ mở một mik vòi thuwsw 2 thì bao lâu sẽ ddaaayf bể ư
C)nếu mở cả hai vòi bao lâu sẽ đầy bể
2 một ô tô đi một quãng đg ab vs vận tốc 35km/h lúc về đi quãng đg ba vs vận tốc 35km/h .T/g cả đi lẫn về (ko kể thời gian nghỉ ) 6h30′ hỏi
A)T/g oto đi 1km lúc về là
B) thời gian oto đi 1km lúc đi là
C)chiều dài quãng đg ab là

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-08-30T21:12:33+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:13:44+00:00

  chỉ bt làm bài 1

   

  0
  2021-08-30T21:14:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong 1 giờ hai vòi chảy dược là:

              1/4 + 1/5 = 9/20(bể)

  TRong bể còn trống là:

              1 – 2/5 = 3/5(thể tích bể)

  a)Nếu chỉ mở vòi thứ nhất thì sau số thời gian đayà bể là:

                   3/5 : 1/4 = 12/5(giờ)

  b) Nếu chỉ mở vòi thứ hai thì sau số thời gian đayà bể là:

                  3/5 : 1/5 = 3(giờ)

  c) Nếu mới cả hai vòi thì hết số thời gian là:

                   3/5 : 9/20 = 4/3(giờ)

  2

  Đổi 6 giờ 30 phút=6,5 giờ

  a) Lúc đi, thời gian để ô tô đi  1 km là :

  1 : 35 = 1/35 ( giờ )

  Lúc về, thời gian để ô tô đi  1 km là :

  1 : 30 =  ( giờ)

  b)Thời gian vừa đi và về trong 1km là :

  +  =  ( giờ )

  c) Quãng đường AB dài là :

  6,5 : 13/210= 105 ( km )

  Chúc bạn hc tốt!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )