1. một bếp điện có ghi 220V-1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V. a) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1 giây b) Mỗi ngày sử dụng bếp điện trê

Question

1. một bếp điện có ghi 220V-1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V.
a) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1 giây
b) Mỗi ngày sử dụng bếp điện trên trong 3h thì trong 1 tháng ( 30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền điện. Biết 1Kwh giá 1 nghìn đồng

in progress 0
Remi 3 tuần 2021-11-17T06:57:31+00:00 1 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T06:59:03+00:00

  Đáp án:

   Q=1000J

  90000 đồng

  Giải thích các bước giải:

   R=U^2/P=220^2/1000=44 ôm

  a. Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1 giây

  Q=U^2.t/R=1000J

  B.Nhiệt lượng cần dùng trong 1 tháng:

  A=P.t=3kWh

  Số tiền phải trả:

  3.1000.30=90000 đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )