1 . Một chiếc bình cổ bị chôn vùi dưới đất 1000 (TCN) . Hỏi dến nay (2019) chiếc chiếc bình được đào lên . Hỏi chiếc bình đó nằm dưới đất bao nhiêu nă

Question

1 . Một chiếc bình cổ bị chôn vùi dưới đất 1000 (TCN) . Hỏi dến nay (2019) chiếc chiếc bình được đào lên . Hỏi chiếc bình đó nằm dưới đất bao nhiêu năm ? Bao nhiêu thế kỉ ? Thuộc tư liệu lịch sử nào ?
2 . Cuộc sống người tinh khôn có điểm nào tiến bộ hơn người tối cổ ?
3 .Theo em sự xuất hiện những đồ trang sức của người nguyên thủy có ý nghĩa gì

in progress 0
Ivy 6 ngày 2021-12-03T12:56:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:57:52+00:00

  1. Chiếc bình nằm dưới đất 3019 năm -> 31 thế kỉ

  – > Chiếc bình thuộc tư liệu hiện vật

  2. Cuộc sống người tinh khôn có điểm tiến bộ :

  – Không sống theo bầy mà theo từng thị tộc: các nhóm nhỏ, gồm vài chục gia đình, có họ hàng gần gũi với nhau. Những người cùng thị tộc đều làm chung, ăn chung và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc.

  – Biết trồng rau, trồng lúa, chăn nuôi gia súc, dệt vải, làm đồ gốm và đồ trang sức như vòng tay, vòng cổ.

  – Đời sống được cải thiện hơn, thức ăn kiếm được nhiều hơn và sống tốt hơn, vui hơn.

  3. Sự xuất hiện của đồ trang sức có ý nghĩa:

  – Chứng tỏ trình độ chế tác đá của người nguyên thủy đã đạt đến độ tinh xảo.

  – Con người đã biết chế tạo và sử dụng đồ trang sức để làm đẹp cho bản thân, chất lượng cuộc sống đã được nâng cao hơn.

  – Ngoài đời sống vật chất họ đã nghĩ đến đời sống tinh thần.

  0
  2021-12-03T12:58:19+00:00

  1) 3019 năm 31 thế kỉ

  2) công cụ được cải tiến

  Sản phẩm phát triển

  Sản phẩm dư thừa

  Sống định cư lâu dài ở một chỗ

  Có một số công cụ bằng xương,sừng,đồ gốm

  Công cụ đồ đá được cải tiến

  3) đồ trang sức có ý nghĩa là người tinh khôn đã

  Biết làm đẹp cho mình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )