1 Một con ngựa kéo một cái xe với lực không đổi 1200N đi được 6000m trong 2400s. Tính công và công suất của con người 2 Một lực sĩ cử tạ nâng quả tạ

Question

1 Một con ngựa kéo một cái xe với lực không đổi 1200N đi được 6000m trong 2400s. Tính công và công suất của con người
2 Một lực sĩ cử tạ nâng quả tạ có khối lượng 125 kg lên cao 70cm trong thời gian 0,3 giây.Tính công và công suất của người lực sĩ trong trường hợp này?

in progress 0
Aaliyah 1 tháng 2021-11-07T17:51:42+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T17:53:21+00:00

  1, Công của con ngựa là:

  $A=F.s=1200.6000=7200000(J)$

  Công suất là của con ngựa là:

  $P=A/t=7200000/24003000(J/s)$

  2, Trọng lượng của quả tạ là:

  $P=10m=10.125=1250(N)$

  Công của người đo slaF:

  $A=F.s=1250.0,7=875(J)$

  Công suất của người đó là:

  $P=A/t=875/0,3≈2916,6(J/s)$

  0
  2021-11-07T17:53:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1:

  Công:

  A=F.s=1200.6000=7200000J

  Công suất:

  P=A/t=3000W

  Bài 2:

  Công:A=P.h=125.10.0,7=875J

  Công suất: 

  P=A/t=2916,67W

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )