1.Một đĩa đặc đồng chất điểm có dạng hình tròn bán kính R = 30cm đang quay đều quanh trục của nó, thời gian quay hết 1 vòng là 2s.Biết rằng điểm A nằm

Question

1.Một đĩa đặc đồng chất điểm có dạng hình tròn bán kính R = 30cm đang quay đều quanh trục của nó, thời gian quay hết 1 vòng là 2s.Biết rằng điểm A nằm trung điểm giữa tâm O của vòng tròn với vành đĩa.Tốc độ dài của điểm A?
2.Một vật đang chuyển động vận tốc 54km/h thì bắt đầu chuyển động biến đổi đều sau khi đi được quãng đường 26,04m thì vận tốc là 36km/h.Gia tốc chuyển động?

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-09-02T15:07:15+00:00 1 Answers 66 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:08:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1.

  T= 0,2s/vòng

  r=o,3m

  v = W/ r = (2π /T).r

  v=3π

  2.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )