1. Một xe chạy trong 5h: 2h đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h, 3h sau xe chạy với tốc dộ trung bình 40km/h. Tính tốc độ trung bình của xe trong

Question

1. Một xe chạy trong 5h: 2h đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h, 3h sau xe chạy với tốc dộ trung bình 40km/h. Tính tốc độ trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động.
2. Một xe đi nửa đoạn đường đầu đầu tiên với vận tốc trung bình 12km/h và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình 20km/h. tính tốc độ trung bình trên cả quãng đương
VẼ HÌNH MINH HỌA CỤ THỂ GIÚP MK VS Ạ=))

in progress 0
Sadie 1 giờ 2021-09-07T10:23:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:25:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-07T10:25:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1) Một xe chạy trong 5h: 2h đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h, 3h sau xe chạy với tốc dộ trung bình 40km/h. Tính tốc độ trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động.

  _____________________________________________________

  Giải:

  Quãng đường xe đi trong $2h$ đầu:

  $s=v.t=60 . 2=120 (km)$

  Quãng đường xe đi trong $3h$ sau là:

  $s’=v’.t’=40 . 3 = 120 (km)$

  Vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động là:

  `v_{tb}={s+s’}/{t+t’}={120+120}/{2+3}=48km//h`

  2) Một xe đi nửa đoạn đường đầu đầu tiên với vận tốc trung bình 12km/h và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình 20km/h. tính tốc độ trung bình trên cả quãng đương

  __________________________________________

  Giải:

  Thời gian đi trên nữa đoạn đường đầu là:

  `t=s/v` = `s/12`

  Thời gian đi trên nữa đoạn đường sau là:

  `t’=s/v’` = `s/20`

  Cả đoạn đường mà xe đã đi là: s + s = 2s

  Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:

  `v_{tb}={2s}/{t+t’}={2s}/{s/12+s/20}= 15km//h`

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )