1. Một xe máy chạy với vận tốc 25 km/giờ. Xe đi từ A đến B hết 3 giờ. Hỏi cũng quãng đường đó nếu xe đi hết 1,5 giờ thì sẽ đi với vận tốc bao nhiêu? M

Question

1. Một xe máy chạy với vận tốc 25 km/giờ. Xe đi từ A đến B hết 3 giờ. Hỏi cũng quãng đường đó nếu xe đi hết 1,5 giờ thì sẽ đi với vận tốc bao nhiêu?
Mọi người giải giúp em nha.????????????
Em cảm ơn ????????????.

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-10-16T12:24:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:25:12+00:00

  Đáp án:

   50km/giờ

  Giải thích các bước giải:

   quảng đường AB dài là :

  25*3=75(km)

  nếu đi với thời gian 1,5 giờ mà 1,5 giờ bằng 3 giờ chia 2 

  vậy vận tốc của chiếc xe máy là :

  25*2=50 (km/giờ)

  chú thích :

  * là dấu nhân nha bn

  0
  2021-10-16T12:25:23+00:00

  Quãng đường đó dài là:

     25 x 3 = 75 (km)

  Nếu xe đó đi hết 1,5 giờ thì sẽ đi với vận tốc là:

     75 : 1,5 = 50 (km/h)

            Đáp số: 50 km/h

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )