1. Một gen dài 0,4080 micromet có chứa nu loại A chiếm 15% trong tổng số nu. Tính a) Phân tử Protein do gen mã hóa chứa bao nhiêu axitamin? b) Số nu m

Question

1. Một gen dài 0,4080 micromet có chứa nu loại A chiếm 15% trong tổng số nu. Tính
a) Phân tử Protein do gen mã hóa chứa bao nhiêu axitamin?
b) Số nu mỗi loại có trong gen

in progress 0
Eloise 35 phút 2021-10-08T07:21:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:22:58+00:00

  Theo anh như thế này nha

  Chúc em thi tốt nha ❤

   

  1-mot-gen-dai-0-4080-micromet-co-chua-nu-loai-a-chiem-15-trong-tong-so-nu-tinh-a-phan-tu-protein

  0
  2021-10-08T07:23:04+00:00

  Giải thích các bước giải:

  L= 4080 angtrom 

  N = L : 3,4 x 2 = 4080 : 3,4 x 2 = 2400 nu

  A=T = 2400 x 0.15 = 360 nu

  G=X = 50 -15 = 35 % => G=X = 2400 x 35% = 840 nu

  Số aa mà phân tử pro do gen mã hóa là: 1200 : 3 -2 = 398 aa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )