1.Một hình chữ nhật có chu vi là 168m.Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.Hỏi chiều dài và chiều rộng phải bớt đi bao nhiêu mét để chiều dài mới gấp 4 lần

Question

1.Một hình chữ nhật có chu vi là 168m.Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.Hỏi chiều dài và chiều rộng phải bớt đi bao nhiêu mét để chiều dài mới gấp 4 lần chiều rộng mới?
2.Cho tam giác ABC có diện tích là 150cm²,D là điểm chính giữa của AB. Trên AC lấy điểm E sao cho AE gấp đôi EC. Tính diện tích tam giác AED?
3.Có 3 hộp giống hệt nhau , một hộp đựng 2 bóng xanh , một hộp đựng 2 bóng trắng , một hộp đựng một bóng xanh và một bóng trắng được dán nhãn theo màu bóng TT , XX , XT . Nhưng do dán nhầm nên các nhãn khác đều khác màu bóng trong hộp . Làm thế nào chỉ cần lấy ra 1 quả mà biết được màu bóng trong cả 3 hộp ?

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-09-11T12:21:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:22:32+00:00

  Bài1:

  Tổng dài+rộng=168÷2=84

  Dài=84÷4×3=63

  Rộng=84÷4×1=21

  => Dài bớt 3,rộng bớt 6(Nếu không cùng bớt 1 giống nhau

  => Dài và Rộng cùng bớt 7

  Bài2:

  Nối C với D ta thấy CBD hay CDA=1/2

  ABC=ABC÷2=90÷2=45(cm vuông) 

  Ta thấy AKD, KED, ECD có chung đường cao và đều có đáy là 1/3AC. 

  => Các hình AKD, KED, ECD=1/3CDA=45÷3=15(cm vuông) 

  AED=2/3 CDA=45×2/3=30(cm vuông) 

  Hay AED=ADK+EKD=15+15=30(cm vuông) 

  Đ/s :30cm vuông

  Bài2:

  Lấy 1 quả bóng trong hộp dán nhãn ĐX xảy ra trong hai trường hợp

  – Nếu quả lấy ra la bóng xanh thì hộp ĐX đựng 2 quả bóng xanh, hộp ĐĐ đựng 1 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ . Còn lại hộp XX sẽ đựng 2 quả bóng đỏ

  – Nếu quả lấy ra là bóng đỏ thì hộp ĐX đựng 2 quả bóng , hộp XX không đựng 2 quả bóng xanh , không đựng 2 quả bóng đỏ . Vậy hộp XX đựng 1 quả bóng xanh và 1 bóng đỏ. Còn lại hộp ĐĐ sẽ đựng 2 quả bóng xanh.

  0
  2021-09-11T12:22:40+00:00

  Đáp án

  B1 ( √ )

  Giải

  Tổng của dài và rộng là:

  168÷2=84 ( m )

  Chiều dài là:

  84÷4×3=63 ( m )

  Chiều rộng là:

  84÷4×1=21 ( m )

  => Chiều dài bớt đi 3, chiều rộng bớt đi 6 ( *Nếu không cùng bớt đi 1 giống nhau )

  => Chiều dài và chiều rộng cùng bớt đi 7.

                             Đ/S : …

  B2 ( √ )

  Giải

  * ( Nối C với D ta thấy CBD hay CDA = 1/2 )

  ABC = ABC÷2 = 90 ÷ 2 = 45 ( cm² ) 

  Ta thấy AKD, KED, ECD có chung đường cao và đều có đáy là 1/3 cạnh AC. 

  => Các hình Δ AKD, KED, ECD = 1/3 CDA = 45 ÷ 3 = 15 ( cm² ) 

  AED = 2/3 CDA = 45 × 2/3 = 30 ( cm² ) 

  Hay AED = ADK + EKD = 15 + 15 = 30 ( cm² ) 

                                 Đ/S : …

  B3 ( √ )

  * Lấy 1 quả bóng trong hộp dán nhãn ĐX xảy ra trong 2 trường hợp.

  * Nếu quả lấy ra la bóng xanh thì hộp ĐX đựng 2 quả bóng xanh, hộp ĐĐ đựng 1 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ . Còn lại hộp XX sẽ đựng 2 quả bóng đỏ.

  * Nếu quả lấy ra là bóng đỏ thì hộp ĐX đựng 2 quả bóng , hộp XX không đựng 2 quả bóng xanh , không đựng 2 quả bóng đỏ . => Hộp XX đựng 1 quả bóng xanh và 1 bóng đỏ. Còn lại hộp ĐĐ sẽ đựng 2 quả bóng xanh.

  Chúc bạn hok tốt ωΔ·Δ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )