1)Một lớp có 45 học sinh. Có 32 hs giỏi Toán, 20 hs giỏi Văn và 5 hs giỏi các môn khác. Hỏi có bao nhiêu hs giỏi cả Toán và Văn? 2) Tìm x: 32 – ( x –

Question

1)Một lớp có 45 học sinh. Có 32 hs giỏi Toán, 20 hs giỏi Văn và 5 hs giỏi các môn khác. Hỏi có bao nhiêu hs giỏi cả Toán và Văn?
2) Tìm x:
32 – ( x – 3) = 12

in progress 0
Lyla 3 ngày 2021-12-07T22:29:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:31:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổng số học sinh giỏi Toán hoặc Văn là : 

  `45 – 5 =40`  học sinh 

  Số h/s giỏi Toán cả Văn là :
  `(32+20)-40=12` học sinh 

  Bài `2:`

  `32-(x-3)=12`

  `x-3=32-12`

  `x=20+3`

  `x=23`

  0
  2021-12-07T22:31:40+00:00

  1/

  số đó có số học sinh giỏi  toán hoặc văn là : 

  45 – 5 =40 ( học sinh ) 

  số học sinh giỏi cả văn lẫn toán là :
  (32+20)-40=12 ( học sinh )

  đáp số : 12 học sinh

  2/

  32 – ( x – 3) = 12

  x-3=32-12

  x-3=20

  x=20+3

  x=23

  vậy x = 23

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )