1.Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ.Sau 30 phút một người đi xe máy với vận tốc 42 km/giờ Hỏi: a)sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp

Question

1.Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ.Sau 30 phút một người đi xe máy với vận tốc 42 km/giờ
Hỏi:
a)sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp
b)Chỗ hai xe gặp nhau cách A bao nhiêu km

in progress 0
Adalynn 2 tuần 2021-08-22T01:39:35+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:40:53+00:00

  a,   Đổi : 30 phút = 0,5 giờ

     Sau 30 phút , xe đạp đi được là :

      `12 xx 0,5 = 6 ( km )`

      Hiệu vận tốc của 2 xe là :

       `42 – 12 = 30` ( km / giờ )

      Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp là :

        `6 : 30 = 0,2 giờ = 12 phút`

  b,  Chỗ gặp nhau cách A là :

         `42 xx 0,2 = 8,4 ( km )`

                       Đáp số : `a, 12 phút`

                                     `b, 8,4 km`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )