1.Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai đầu của một quãng đường và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ 20 phút ô tô và xe máy gặp nhau. Biết

Question

1.Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai đầu của một quãng đường và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ 20 phút ô tô và xe máy gặp nhau. Biết ô tô đi với vận tốc 54km, xe máy đi với vận tốc 39km/giờ. Tính quãng đường đó.
2.. A và B cách nhau 245km. Hai xe máy khởi hành cùng lúc 8giờ15 phút. Xe đi từ A đến B với với vận tốc 38km/giờ, xe đi từ B đến A với vận tốc 32km/giờ. Hỏi đến mấy giờ thì hai xe gặp nhau?
3.Một xe máy và một ô tô khởi hành từ A đến B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ 30 phút thì chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 180km. Vận tốc của xe máy kém vận tốc của ô tô 8km. Tìm vận tốc mỗi xe?
4.Một người đi từ A đến B mất 4 giờ, một người khác đi từ B về A mất 6 giờ. Hỏi nếu hai người cùng xuất phát lúc 7 giờ 36 phút thì họ gặp nhau lúc mấy giờ?
Giải nhanh giúp mình với. Ai giải hết được mấy bài này mình cho 5 sao và cảm ơn nha. Giả bài giải chi tiết ra cho mình nha!!!!!!

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-09-05T18:09:58+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:11:10+00:00

  1.   Đổi:2h20=2,2 giờ

   Quãng đường ô tô đi để gặp xe máy là: 54 x 2,2=118,8 km

    Quãng đường xe máy đi để gặp ô tô là: 39 x 2,2=85,8 km

    Quãng đường đó là: 118,8+85,8=204,6 km

  Lưu ý:Phần gạch chân là đáp án

  2. ⇒  Không biết làm bởi vì quên rồi xin lỗi nha

  3.     Đổi:2h30p=2,5 giờ

      Vận tốc xe máy là: 180:2,5-8=64

      Vận tốc ô tô là: 180:2,5=72

  4.Mình quên rồi xin lỗi   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )