1. Một ôtô đi quãng đường bằng với vận tốc 40 km/h trong thời gian 30 phút , sau đó đi quãng đường dốc dài 15 km trong thời gian 20 phút. a. Tính độ d

Question

1. Một ôtô đi quãng đường bằng với vận tốc 40 km/h trong thời gian 30 phút , sau đó đi quãng đường dốc dài 15 km trong thời gian 20 phút.
a. Tính độ dài quãng đường bằng?
b. Tính vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường?

in progress 0
Elliana 1 tháng 2021-08-07T19:35:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:37:28+00:00

  Tóm tắt:

  $v_{1}$: 40km/h

  $t_{1}$: 30min= 0.5 h

  $t_{2}$: 20min= $\frac{1}{3}$ h

  $s_{2}$: 15km 

  $s_{1}$: ? km

  $v_{tb}$: ? km/h 

  Giải

         Quãng đường bằng dài là: 

           v= $\frac{s}{t}$ => s= v.t = 40.0,5= 20km

          Vận tốc trung bình cả hai quãng đường là:

            $V_{tb}$ = $\frac{s_{1}+ s_{2} }{t_{1}+ t_{2} }$ = $\frac{20+15}{0.5+\frac{1}{3} }$ = 42 km/h

  Chúc bạn học tốt và thi tốt nha <3

  Xin hay nhất +5sao + cảm ơn ạ <3

  No copyright !! From NQK with love <3 

  0
  2021-08-07T19:37:30+00:00

  Đáp án:

       a.     $s_1 = 20km$
       b.     $v_{tb} = 42km/h$

  Giải thích các bước giải:

   $v_1 = 40km/h$

  $t_1 = 30′ = \dfrac{1}{2}h$ 

  $s_2 = 15km$ 

  $t_2 = 20′ = \dfrac{1}{3}h$ 

  a. Độ dài quãng đường bằng là: 

    $s_1 = v_1.t_1 = 40.\dfrac{1}{2} = 20 (km)$

  b. Vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường là:

  $v_{tb} = \dfrac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2} = \dfrac{20 + 15}{\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3}} = 42 (km/h)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )