1.Một số công thức hoá học sau:KCl2, Ca2O3, Ba2CO3, AlSO4, H20, H3SO4, Fe3O2. Hãy chỉ ra công thức hoá học viết sai và sửa lại cho đúng 2. Cho CTHH

Question

1.Một số công thức hoá học sau:KCl2, Ca2O3, Ba2CO3, AlSO4, H20, H3SO4, Fe3O2. Hãy chỉ ra công thức hoá học viết sai và sửa lại cho đúng
2. Cho CTHH của các chất sau:
a. Nước (H2O) b. axit sunfuric (H2SO4)
Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.
Câu 3.Tính hóa trị của sắt trong các hợp chất sau: a/ FeO b/ Fe2(SO4)3
Câu 4: Lập công thức hóa học của các hợp chất có phân tử gồm Zn ; Fe(III) lần lượt liên kết với:
a. Oxi b. Nhóm (SO4)

in progress 0
Kaylee 2 tuần 2021-11-24T09:33:37+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:35:13+00:00

  Đáp án:

  1/

  CT sai: KCl2, Ca2O3, Ba2CO3, AlSO4,      H3SO4, Fe3O2

  CT sửa: KCl,  CaO,    BaCO3,   Al2(SO4)3, H2SO4, Fe2O3

  2/

  a/ H2O

  – Có PTK: 2.1 + 16 = 18 g/mol

  – Tạo thành bởi 2 nguyên tố: hidro và oxi

  – Là chất lỏng ko màu, ko mùi, ko vị,..

  – Td dc với KL, một số oxit axit và oxit bazo

  b/ H2SO4

  – Có PTK: 2.1+32+4.16 = 98 g/mol

  – Tạo thành bởi 3 nguyên tố: hidro, lưu huỳnh và oxi

  – Td với KL đứng trước H, oxit bazo, bazo và muối

  3/

  a/ FeO

  Gọi a là hóa trị của sắt

   Đặt CT: FexOy

           x.a = y.b

  <=> 1.a = 1.II

  => a = II

  => Sắt có hóa trị II

  b/ Fe2(SO4)3

  Gọi a là hóa trị của sắt

  Đặt CT: Fex(SO4)y

            x.a= y.b

  <=> 2.a = 3.II

  => a = III

  => Sắt có hóa trị III  

  4/

  a/

  * Oxi với Zn

  Đặt CT: ZnxOy

  Theo quy tắc hóa trị ta có:

         x.a = y.b

  <=>x.II=y.II

  => $\frac{x}{y}$ = $\frac{II}{II}$ = $\frac{1}{1}$ = 1 

  => x = 1 ; y = 1 

  => CTHH: ZnO

  * Oxi với Fe

  Đặt CT: FexOy

  Theo quy tắc hóa trị ta có:

         x.a = y.b

  <=>x.III=y.II

  => $\frac{x}{y}$ = $\frac{II}{III}$ = $\frac{2}{3}$  

  => x = 2 ; y = 3 

  => CTHH: Fe2O3

  b/

  * SO4 với Zn

  Đặt CT: Znx(SO4)y

  Theo quy tắc hóa trị ta có:

         x.a = y.b

  <=>x.II=y.II

  => $\frac{x}{y}$ = $\frac{II}{II}$ = $\frac{1}{1}$ = 1 

  => x = 1 ; y = 1 

  => CTHH: ZnSO4

  * SO4 với Fe

  Đặt CT: Fex(SO4)y

  Theo quy tắc hóa trị ta có:

         x.a = y.b

  <=>x.III=y.II

  => $\frac{x}{y}$ = $\frac{II}{III}$ = $\frac{2}{3}$  

  => x = 2 ; y = 3 

  => CTHH: Fe2(SO4)3

  * Nhớ cho mình cảm ơn với hay nhất nha bạn, mình làm lâu lắm đó.

  0
  2021-11-24T09:35:18+00:00

  Đáp án:

  1/

  CT sai: KCl2, Ca2O3, Ba2CO3, AlSO4,      H3SO4, Fe3O2

  CT sửa: KCl,  CaO,    BaCO3,   Al2(SO4)3, H2SO4, Fe2O3

  3/

  a/ FeO

  Gọi a là hóa trị của sắt

   Đặt CT: FexOy

           x.a = y.b

  <=> 1.a = 1.II

  => a = II

  => Sắt có hóa trị II

  b/ Fe2(SO4)3

  Gọi a là hóa trị của sắt

  Đặt CT: Fex(SO4)y

            x.a= y.b

  <=> 2.a = 3.II

  => a = III

  => Sắt có hóa trị III  

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )