1.Một số khả năng của máy tính? Bài 1 là hãy phân tích ra 2.Có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?

Question

1.Một số khả năng của máy tính?
Bài 1 là hãy phân tích ra
2.Có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?

in progress 0
Valerie 1 tháng 2021-08-05T00:40:25+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T00:41:55+00:00

  Một số khả năng của máy tính?

           Chơi game, làm Hỏi Đáp, học online…….v…….v..

  Có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?

  Máy tính được dùng để lập lịch làm việc, soạn bài học, học online , trình bày bài thuyết trình mình bằng máy tính , viết lá thư,  viết cho một bài báo…v……v

                      Hết 

  0
  2021-08-05T00:42:23+00:00

  1.Một số khả năng của máy tính: chơi game , học internet , lập trình ,…….

  2.Tự động hoá các công việc văn phòng: Máy tính được dùng để lập lịch làm việc, soạn thảo, in ấn, trình bày văn bản như các công văn, lá thư, bài báo… hoặc được dùng làm công cụ thuyết trình trong các hội nghị.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )