1. Một vật có khối lượng 400g được thả rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất.Cho g=10 m/s2. Sau khi rơi dc 12m động năng của vạt bằng 2.trung tâm bồ

Question

1. Một vật có khối lượng 400g được thả rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất.Cho g=10 m/s2. Sau khi rơi dc 12m động năng của vạt bằng
2.trung tâm bồi dưỡng kiến thức hà nội tổ chức 1 cuộc thi chạy. Có 1 hoc viên có trọng lượng 700n chạy đều hết quãng đường 600m trong 50s . Tìm đọng năng của học viên đó .Lấy g=10m/s2

in progress 0
Melody 1 năm 2021-10-06T14:27:42+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-10-06T14:28:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   BÀI 1.

  Cơ năng của vật ở vị trí thả là :

  $W_{1}$ = $W_{đ1}$ +$W_{t1}$ = mgh=0,4.10.20=80

  Thế năng của vật sau khi rơi được 12m là:

  $W_{t2}$= 0,4.10.8=32

  Theo định luật bảo toàn cở năng ta có :$W_{1}$ =$W_{2}$ 

  => $W_{đ2}$ = $W_{1}$ -$W_{t2}$ =80-32=48

  BÀI 2.

  Theo bài ra P =mg =700N =>m=70kg

  + Mà v=$\frac{s}{t}$ =$\frac{600}{50}$ =12m/s =>$W_{d}$ =$\frac{1}{2}$ $mv^{2}$ =$\frac{1}{2}$ .7-.$12^{2}$ =5040(J)

  0
  2021-10-06T14:29:09+00:00

  Đáp án:

  1. 48J

  2. 5040J

  Giải thích các bước giải:

  1. Áp dụng định lí biến thiên động năng ta có:

  \[\begin{array}{l}
  A = {{\rm{W}}_d} – 0\\
   \Leftrightarrow {{\rm{W}}_d} = P.h = mgh = 0,4.10.12 = 48J
  \end{array}\]

  2.Động năng của học sinh đó là:
  \[{{\rm{W}}_d} = \frac{1}{2}m{v^2} = \frac{1}{2}.\frac{P}{g}.{\left( {\frac{s}{t}} \right)^2} = \frac{1}{2}.\frac{{700}}{{10}}.{\left( {\frac{{600}}{{50}}} \right)^2} = 5040J\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )