1.Một vật có khối lượng 500g rơi tự do (không vận tốc đầu) từ độ cao h = 100m xuống đất, lấy g = 10m/s2. Động năng của vật tại đô cao 50m là bao nhiê

Question

1.Một vật có khối lượng 500g rơi tự do (không vận tốc đầu) từ độ cao h = 100m xuống
đất, lấy g = 10m/s2. Động năng của vật tại đô cao 50m là bao nhiêu?

2.Một vật có khối lượng m =2kg được đưa lên cao 5m, lấy g =10m/s2 thế năng của vật tại đó sẽ là bao nhiêu ?( Chọn gốc thế năng tại mặt đất )
3.Một lò xo có độ cứng k = 100 N/m ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Thế
năng đàn hồi của lò xo khi giãn ra 5 cm so với trạng thái ban đầu là bao nhiêu?

in progress 0
Arya 1 năm 2021-10-13T05:08:29+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:10:14+00:00

  1> cơ năng: 
  \[{\rm{W}} = m.g.h = 0,5.10.100 = 500J\]

  động năng: 
  \[{{\rm{W}}_d} = {\rm{W}} – {{\rm{W}}_t} = 500 – 0,5.10.50 = 250J\]

  2> Thế năng: 
  \[{{\rm{W}}_t} = m.g.h = 2.10.5 = 100J\]

  3> thế năng đàn hồi 
  \[{{\rm{W}}_t} = \frac{1}{2}k.{x^2} = \frac{1}{2}.100.0,{05^2} = 0,125J\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )