1. Một vật xuất phát từ A chuyển động đều về phía B cách A 500m với vận tốc 12,5 m/s . Cùng lúc đó , một vật khác chuyển đều từ B về A . Sau 30 giây 2

Question

1. Một vật xuất phát từ A chuyển động đều về phía B cách A 500m với vận tốc 12,5 m/s . Cùng lúc đó , một vật khác chuyển đều từ B về A . Sau 30 giây 2 vật gặp nhau . Tính vận tốc của vật thứ 2 và vị trí 2 vật gặp nhau
2. Một xe chuyển động trên đoạn đường AB và dự định đến nơi sau 3 giờ .Nhưng đi được 1 giờ thì xe bị hỏng phải dừng lại để sửa hết 1 giờ. Hỏi muốn đến nơi đúng giờ như dự định ban đầu thì sau khi sửa xong, xe phải có vận tốc tăng lên gấp bao nhiêu lần vận tốc lúc đầu ?

in progress 0
Parker 4 tuần 2021-07-06T08:08:33+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T08:09:46+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: ${v_2} = \dfrac{{25}}{6}m/s$

  ${s_1} = 375m$

  Câu 2: Tăng vận tốc lên gấp đôi

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: Vận tốc của vật thứ 2 là:
  $\begin{array}{l}
  {s_1} + {s_2} = s \Leftrightarrow {v_1}t + {v_2}t = s \Leftrightarrow \left( {{v_1} + {v_2}} \right)t = s\\
   \Leftrightarrow {v_1} + {v_2} = \dfrac{s}{t} = \dfrac{{500}}{{30}} \Leftrightarrow {v_1} + 12,5 = \dfrac{{50}}{3} \Rightarrow {v_1} = \dfrac{{25}}{6}m/s
  \end{array}$

  Nơi gặp nhau cách A:
  ${s_1} = {v_1}t = 12,5.30 = 375m$

  Câu 2: Để đến nơi kịp lúc ta có:
  $t’ + \Delta {t_1} + \Delta {t_2} = t \Leftrightarrow \dfrac{{s – \Delta {t_1}.v}}{{v’}} + 1 + 1 = 3 \Leftrightarrow \dfrac{{s – v}}{{v’}} = 1 \Leftrightarrow s = v + v’$

  Mặt khác:

  $t = \dfrac{s}{v} = 3 \Leftrightarrow v + v’ = 3v \Leftrightarrow v’ = 2v$

  Vậy sau khi sửa xe xong để đến nơi đúng giờ như dự định ban đầu thi sau khi sửa xong, xe phải có vận tốc tăng lên gấp đôi vận tốc lúc đầu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )