1 – Một vòi nước chảy trong 1 giờ 24 phút thì đầy một bể chứa 4m ³ nước . Vậy vòi đó chảy 1m ³ nước trong …. phút ? 2 – Các phân số 3/6 , 9/4 , 7/12

Question

1 – Một vòi nước chảy trong 1 giờ 24 phút thì đầy một bể chứa 4m ³ nước . Vậy vòi đó chảy 1m ³ nước trong …. phút ?
2 – Các phân số 3/6 , 9/4 , 7/12 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là : …?

in progress 0
Arya 1 năm 2021-07-05T18:51:23+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T18:52:24+00:00

  Bài 1:

  Đổi: `1` giờ `24` phút = `84` phút

  Số phút để vòi nước đó chảy `1` m³ nước là:

  `84` : `4` = `21` phút 

  Đáp số: `21` phút

  Bài 2:

  Bội số chung nhỏ nhất của cả 3 phân số là `24`.

  ${ \dfrac{3}{6}}$ = ${ \dfrac{3 × 4}{6 × 4}}$ = ${ \dfrac{12}{24}}$

  ${ \dfrac{9}{4}}$ = ${ \dfrac{9 × 6}{4 × 6}}$ = ${ \dfrac{54}{24}}$

  ${ \dfrac{7}{12}}$ = ${ \dfrac{7 × 2}{12 × 2}}$ = ${ \dfrac{14}{24}}$

  Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn (khi đã quy đồng) là: ${ \dfrac{12}{24}}$, ${ \dfrac{14}{24}}$, ${ \dfrac{54}{24}}$.

  Vậy thì đáp án là: ${ \dfrac{3}{6}}$, ${ \dfrac{7}{12}}$, ${ \dfrac{9}{4}}$.

  Mong mod xác thực giúp mình ạ.

  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!!!

   

  0
  2021-07-05T18:52:59+00:00

  1. đổi 1 giờ 24 phút =1,4 giờ

  4m³ gấp 1m³ số lần là 

  4÷1=4(lần )

  vòi đó chảy được 1 m³ trong khảng thời gian là 

  1,4÷4=0,35(giờ)

            =21 phút

  đáp số 21 phút

  2.(MCNN=12)

  $\frac{3}{6}$=$\frac{6}{12}$  

  $\frac{9}{4}$= $\frac{27}{12}$

  ta có 6<7<27

  ⇒$\frac{6}{12}$ <$\frac{7}{12}$ <$\frac{27}{12}$

  ⇒$\frac{3}{6}$ < $\frac{7}{12}$ < $\frac{9}{4}$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )