1. Mua 10 kg gạo hết 180.000 đồng. Hỏi nếu mua 12kg gạo hết bao nhiêu tiền? ( Dạng: Tỉ lệ thuận hay Tỉ lệ nghịch, tự biết! ) ( Có tóm tắt mới TLHN )

Question

1. Mua 10 kg gạo hết 180.000 đồng. Hỏi nếu mua 12kg gạo hết bao nhiêu tiền?
( Dạng: Tỉ lệ thuận hay Tỉ lệ nghịch, tự biết! ) ( Có tóm tắt mới TLHN )

in progress 0
Charlie 5 tháng 2021-07-16T07:15:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:16:24+00:00

  Số tiền nếu mua 12kg gạo hết là: 12×180 000: 10=216 000(đồng) Đ/S:216 000 đồng

  0
  2021-07-16T07:16:58+00:00

  Mua 10 kg gạo hết 180.000 đồng. Hỏi nếu mua 12kg gạo hết bao nhiêu tiền?

  Giải:

  12kg gạo hết số tiền là:

            180000 : 10 x 12 = 216000 (đ)

                       Đáp số: 216000 đ

  XIN HAY NHẤT Ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )