1.Mức độ vi phạm pháp luật của công dân là cơ sở để xác định A:giao dịch dân sự. B:năng lực cá nhân. C:quan hệ xã hội. D:trách nhiệm pháp lí. 2.Tính d

Question

1.Mức độ vi phạm pháp luật của công dân là cơ sở để xác định
A:giao dịch dân sự.
B:năng lực cá nhân.
C:quan hệ xã hội.
D:trách nhiệm pháp lí.
2.Tính dân chủ không thể hiện trong hành vi nào sau đây của công dân?
A:Từ chối vận chuyển chất độc hại.
B:Ủy quyền thực hiện nghĩa vụ cử tri.
C:Thảo luận mức thu quỹ khu dân cư.
D:Đóng góp ý kiến dự thảo luật.
3.Các bạn Q, P, B, C, D cùng là học sinh lớp 9A tham gia hoạt động dã ngoại. Bạn P lấy dao khắc tên mình lên di sản văn hóa và bị bạn Q phê phán. Cho rằng Q nâng cao quan điểm, bạn B đã bày tỏ sự ủng hộ P và phản đối Q gay gắt. Khi Q và B xảy ra xung đột, bạn C đã miệt thị hai bạn là vô văn hóa và rủ D cùng ra về. Những ai sau đây chưa thể hiện việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? A:Bạn P, B và bạn C.
B:Bạn B, P và bạn D.
C:Bạn Q, C, D và bạn B.
D:Bạn B, C và bạn D.
4.Các chị A, B, C, D là nhân viên công ty dược phẩm X. Sau khi cùng được phân công bán thuốc tân dược tại hệ thống đại lí của công ty, chị A áp dụng hình thức giao hàng tại nhà cho khách, còn chị B khuyên mọi người cùng chị bán hàng 24/24 giờ. Vì sức khỏe yếu, chị C và D vẫn giữ nguyên cách thức kinh doanh truyền thống. Những ai sau đây thể hiện sự năng động, sáng tạo?
A:Chị B, C, D.
B:Chị C và chị D.
C:Chị A, C, D.
D:Chị A và chị B.
5.Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả mọi học sinh cần phải
A.hi sinh quyền lợi riêng.
B.có tính kỉ luật.
C:từ chối tham gia hoạt động tập thể.
D:làm theo mọi ý kiến đóng góp.
6.Công dân có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật dân sự khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A:Giao hàng không đúng hợp đồng.
B:Buôn bán động vật quý hiếm.
C:Điều khiển xe vượt đèn đỏ.
D:Tàng trữ trái phép chất ma túy.
7.Được ông B nhờ trông nhà trong thời gian gia đình ông đi du lịch, anh A đã rủ anh C bạn học cùng trường Đại học X mang xe mô tô của ông B đi đặt tại tiệm cầm đồ lấy 50 triệu đồng để tiêu sài. Anh A và anh C cùng phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào sau đây?
A:Dân sự và hành chính.
B:Hành chính và kỉ luật.
C:Hành chính và hình sự.
D:Hình sự và dân sự.
8.Xã X có bà V là chủ tịch, anh K là kế toán, ông B và chị N là xã viên. Trong cuộc họp tổng kết, anh K bị chị N phản đối việc anh từ chối công khai quyết toán thu chi xây dựng nhà văn hóa, cùng với quan điểm với chị N, ông B tiếp tục yêu cầu được chấp vấn kế toán nhưng bị bà V ngăn cản. Bức xúc, ông B bỏ họp ra về. Những ai sau đây vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?
A:Anh K, bà V và ông B.
B:Ông B, chị N và bà V.
C:Ông B và anh K.
D:Anh K và bà V.
9.Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội khi
A:chia sẻ thông tin cá nhân.
B:từ chối thu nhập ngoài luồng.
C:tố cáo hành vi trái pháp luật.
D:theo dõi hoạt động tín dụng.

in progress 0
Maria 4 tuần 2021-09-07T09:00:02+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:01:12+00:00

  Câu1: D

  Câu 2:B

  Câu 3; A

  Câu 4:D

  Câu 5:B

  Câu 6:D

  Câu 7:A

  Câu 8:A

  Câu 9: C

  Ý kiến cá nhân nhé????

  Chúc bạn học tốt 

  0
  2021-09-07T09:01:42+00:00

  1d,2a,3d,4d,5b,6a,7a,8d,9c

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )