1.Muốn đặt tranh ở vị trí khác nhau trong một văn bản , em thực hiện: A.Chọn bức tranh , thẻ Format, chọn Text Wrapping B.Chọn bức tranh , vào thẻ For

Question

1.Muốn đặt tranh ở vị trí khác nhau trong một văn bản , em thực hiện:
A.Chọn bức tranh , thẻ Format, chọn Text Wrapping
B.Chọn bức tranh , vào thẻ Format, chọn Position

in progress 0
Eva 3 tuần 2021-08-21T16:52:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T16:53:52+00:00

  B.Chọn bức tranh , vào thẻ Format, chọn Position

  0
  2021-08-21T16:54:01+00:00

  1.Muốn đặt tranh ở vị trí khác nhau trong một văn bản , em thực hiện:

  A.Chọn bức tranh , thẻ Format, chọn Text Wrapping

  B.Chọn bức tranh , vào thẻ Format, chọn Position

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )