1/ my brother –eats beef. she doesnt like beef A.always b.often C.never d.usually 2/2/ lan usually has a picnic -.the week

Question

1/ my brother ……..eats beef. she doesnt like beef
A.always        b.often
C.never            d.usually
2/2/ lan usually has a picnic …..the weekend
a. In           b. At
C.for           d.on
3/there are many good restaurant on the ……..
A. street           b.town
C. City              d  neighborhood
Đọc kỹ các câu , giải chính xác 5 sao hay nhất

in progress 0
Madelyn 5 phút 2021-09-12T22:50:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:52:07+00:00

  1/ C. Dựa vào nghĩa của vế sau đó là: Cô ấy không thích ăn thịt bò–> Phải dùng never

  2/ B. Sau nó chỉ thời gian

  3/ A. Dựa vào nghĩa của nó: Có rất nhiều nhà hàng tốt trên đường

  0
  2021-09-12T22:52:07+00:00

  1/ My brother ……..eats beef. She doesn’t like beef 

  A.always     

  B.often

  C.never       

  D.usually

  2/2/ lan usually has a picnic …..the weekend 

  a. In           

  B. At

  C.for         

  D.on

  3/there are many good restaurant on the ……..

  A. street   

  B.town

  C. City           

  D.neighborhood

       

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )