1,nêu cấu tạo của tế bào thực vật 2, thân dài ra, to ra do đâu 3, nêu cấu tạo ngoài của thân

Question

1,nêu cấu tạo của tế bào thực vật
2, thân dài ra, to ra do đâu
3, nêu cấu tạo ngoài của thân

in progress 0
Melanie 4 tuần 2021-11-14T03:04:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T03:05:46+00:00

  Đáp án:

  1

  vách tế bào làm cho tế bào có hình dạng nhất định

  màng sinh chất bao bọc chất tế bào

  chất tế bào là chất keo lỏng , trong chứa các bào quan như lục lạp 

  nhân thường chỉ có 1 nhân , cấu tạo phức tapjn , có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào 

  ngoài ra tế bào còn có không bào chứa dịch tế bào 

  hình mình để cuối bài

  2.

  thân dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn

  thân to ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh : tầng sinh vỏ , tầng sinh trụ 

  3.

  thân:chồi ngọn , chồi nách, thân chính, cành

  có 2 loại chồi nách là chồi hoa và chồi lá .chồi hoa gồm có mầm hoa ,mầm lá và mô phân sinh ngọn

  1-neu-cau-tao-cua-te-bao-thuc-vat-2-than-dai-ra-to-ra-do-dau-3-neu-cau-tao-ngoai-cua-than

  0
  2021-11-14T03:06:23+00:00

   Câu 1 : 

  – Vách tế bào : làm cho tế bào có hình dạng nhất định
  – Màng sinh chất : bao bọc ngoài chất tế bào
  – Chất tế bào : là chất keo lỏng , trong chứa các bào quan như lục lạp
  – Nhân : điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào
  – Không bào : chứa dịch tế bào

  Câu 2 :

  – Thân dài ra do ngọn cây.

  – Thân dài ra được là do các tế bào ở mô phân sinh phân chia.

  Câu 3 :

  Thân cây gồm: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

  Chồi nách phát triển thành cành mang lá hoặc cành mang hoa hoặc hoa. Chồi ngọn giúp thân, cành dài ra.

  Tuỳ theo cách mọc của thân mà người ta chia làm ba loại: thân đứng (thân gỗ, thân cột, thân cỏ), thân leo (bằng thân quấn, bằng tua cuốn) và thân bò.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )