1, Nêu chi tiết về vương quốc Cam-pu-chia ( giai đoạn phát triển, thời kỳ lập nước … ) 2, Nêu chi tiết về vương quốc Lào ( – ) 3, Nêu sự hình thà

Question

1, Nêu chi tiết về vương quốc Cam-pu-chia ( giai đoạn phát triển, thời kỳ lập nước … )
2, Nêu chi tiết về vương quốc Lào ( …. )
3, Nêu sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.
4, Nêu sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.
5, Nêu văn hóa khoa học – kĩ thuật Trung Quốc thời Phong kiến.

LÀM ĐƯỢC THÌ LÀM
KHÔNG ĐƯỢC THÌ ĐỂ NGƯỜI KHÁCCC

CẢM ƠN!!!

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-09-13T15:59:49+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:00:59+00:00

  Pic 1: câu 1 and 2

  Pic 2: câu 3

  Pic 3: câu 4

  Pic 4: câu 5

  1-neu-chi-tiet-ve-vuong-quoc-cam-pu-chia-giai-doan-phat-trien-thoi-ky-lap-nuoc-2-neu-chi-tiet-ve

  0
  2021-09-13T16:01:19+00:00

  1, Vương quốc Cam-pu-chia ( … )

  + Giai đoạn lập nước ( Thế kỷ VI – VIII ) :

  – Cư dân chính là tộc người Khơ me.

  – Từ thế kỷ VI, người Khơ me lập nước Chân Lạp.

  + Thời kỳ phát triển ( Từ thế kỷ IX – XV ) :

  – Nông nghiệp phát triển, lãnh thổ được mở rộng.

  – Văn hóa độc đáo nhất là các công trình kiến trúc chùa tháp như Ăng – co – vát và Ăng – co – thơm.

  + Giai đoạn suy yếu kéo dài từ thế kỷ XVI – XVIII. Đến năm 1863 thì Cam – pu – chia bị thực dân Pháp xâm lược.

  2. Vương quốc Lào ( … )

  + Quá trình lập nước :

  – Cư dân cổ là người Lào Thơng, từ thế kỷ XIII có người Thái đến sống cùng gọi là Lào Lùm.

  – Năm 1353, thủ lĩnh Pha Ngừm đã thống nhất các bộ tộc Lào, thành lập nước Lan xang ( Triệu Voi ).

  + Thời kỳ thịnh vượng ở các thế kỷ ( XV – XVIII ) :

  – Từ cuối thế kỷ XVIII, Lan xang bắt đầu suy yếu, đến cuối thế kỷ XIX thì Lào bị thực dân Pháp xâm lược.

  3, Sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

  – Đông Nam Á là một khu vực khá rộng, có nhiều nét chung về tự nhiên như địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu ….

  – Có nền kinh tế nông nghiệp lúa nước phát triển, cư dân ở đây biết sử dụng công cụ bằng sắt sớm.

  4, Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.

  – Khoảng 10 thế kỷ đầu công nguyên, các quốc gia đầu tiên xuất hiện ở Đông Nam Á.

  – Từ nửa sau thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ XVIII là thời kỳ phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á như Inđônêsia, Đại Việt (Việt Nam ), Campuchia, Xu – khô – thay ( Xiêm – Thái ), Lan xang ( Lào ) …..

  – Từ nửa sau thế kỷ XVIII, các vương quốc phong kiến Đông Nam Á bắt đầu suy yếu và lần lượt trở thành thuộc địa của các nước tư bản phương Tây.

  5, Văn hóa khoa học – kĩ thuật Trung Quốc thời Phong kiến.

  + Văn hóa : Nho giáo ( Khổng Tử ) đã trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến.

  – Có nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, có nhiều bộ sử ký.

  – Nghệ thuật, hội họa, điêu khắc đạt trình độ cao.

  + Khoa học – kĩ thuật : Có nhiều phát mình quan trọng như mực in, la bàn, thuốc súng ….. 

  → Văn hóa Trung Quốc có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa các nước láng giềng.

  $@Saphire^{}$

  $Xin^{}$ $hay^{}$ $nhất^{}$ $cho^{}$ $nhóm^{}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )