1. nêu định nghĩa và tính chất của nửa mặt phẳng bờ a. 2. nêu cách phân biệt các loại góc dựa vào số đo : góc vuông, góc bẹt, góc nhọn, góc tù. thế n

Question

1. nêu định nghĩa và tính chất của nửa mặt phẳng bờ a.
2. nêu cách phân biệt các loại góc dựa vào số đo : góc vuông, góc bẹt, góc nhọn, góc tù.
thế nào là hai góc kề nhau, hai góc phụ nhau, hai góc bù nhau và hai góc kề bù?
3. nêu tính chất và các dấu hiệu nhận biết tia nằm giữa hai tia.

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-09-01T06:16:34+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T06:17:35+00:00

  1. nửa mặt phẳng bờ a : hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia bởi điểm a

  2. Góc vuông : góc có số đo = 90 độ

      Góc bẹt : góc có số đo = 180 độ

      Góc nhọn : góc có số đo nhỏ hơn 90 độ nhưng lớn hơn 0 độ

      Góc tù : góc có số đo nhỏ hơn 180 độ nhưng lớn hơn 90 độ

     Hai góc kế nhau là 2 góc có một cạnh chung và nằm trên 2 nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung.

  3. VD : góc mOy = m độ, mOz = n độ, vì m độ < n độ nên tia tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

  0
  2021-09-01T06:18:31+00:00

  Đáp án:1.ĐN:hình gồm đg thẳng a và một phâng dg thẳng bị chia ra bởi điểm a dc gọi là một nửa mặt phẳng bờ a.

  tính chất:cái này mình hổng bít

   2. Góc vuông:90 độ

      Góc bẹt:180 độ

       Góc tù : lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt( 90 độ<……<180 độ

  hai góc kề nhau là hai góc có 1 cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên 2 nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung

  hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng90 độ

  hai góc bù nhau là hai hóc có tổng số đo bằng 180 độ

  hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau

  3. mink ko bít 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )