1,Nếu MA=MB thì? 2,Cho 2 ta Ox và Oy không đối nhau,không trùng nhau a,Vẽ các điểm A và C thuộc tia Ox sao cho O,C nằm khác phía đối với A.Vẽ các điểm

Question

1,Nếu MA=MB thì?
2,Cho 2 ta Ox và Oy không đối nhau,không trùng nhau
a,Vẽ các điểm A và C thuộc tia Ox sao cho O,C nằm khác phía đối với A.Vẽ các điểm E,B thuộc tia Oy sao cho O,B nằm khác phía với E
b,Vẽ điểm M là giao điểm củ đoạn thẳng CE.Kể tên các bộ ba điểm thẳng hàng trên hình
c,Chỉ ra các tia trùng với tia Ox,các tia đối của tia BE?
3,Trên tia Ax lấy các điểm B và C sao cho AB= 10cm,AC= 5 cm
a,Chứng tỏ C là trung điểm của đoạn thẳng AB
b,Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC,CB.Tính độ dài đoạn thẳng MN

in progress 0
Alice 3 tuần 2021-08-23T19:20:04+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-23T19:21:22+00:00

    Nếu mờ a bằng mờ bê thì mờ là trung điểm của a bê

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )