1. Nêu những điểm giống nhau của địa hình Bắc Mỹ và Nam Mỹ 2. Khí hậu Trung và Nam Mỹ phân hóa như thế nào? 3. Trung và Nam Mỹ có những kiểu khí hậu n

Question

1. Nêu những điểm giống nhau của địa hình Bắc Mỹ và Nam Mỹ
2. Khí hậu Trung và Nam Mỹ phân hóa như thế nào?
3. Trung và Nam Mỹ có những kiểu khí hậu nào? Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất?
4. Nêu ý nghĩa của kênh đào Panama trong sự phát triển kinh tế ở Châu Mỹ?
5. Nêu đặc điểm địa hình của eo đất Trung Mỹ, quần đảo Ăng-ti và khu vực Nam Mỹ?
6. Nêu sự bất hợp lý trong chế độ sở hữu ruộng đất của Trung và Nam Mỹ?
7. Giải thích vì sao dân cư lại tập trung thưa thớt vào sâu trong nột địa ở khu vực Nam Mỹ?
Nhanh nhé mk đag cần gấp!!!

in progress 0
Natalia 1 tháng 2021-08-31T08:26:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:27:32+00:00

  6.

  1-neu-nhung-diem-giong-nhau-cua-dia-hinh-bac-my-va-nam-my-2-khi-hau-trung-va-nam-my-phan-hoa-nhu

  0
  2021-08-31T08:28:04+00:00

  Đấy nhé 

  1-neu-nhung-diem-giong-nhau-cua-dia-hinh-bac-my-va-nam-my-2-khi-hau-trung-va-nam-my-phan-hoa-nhu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )