1: Nếu phát hiện thấy bom mìn và vật liệu chưa nổ bạn sẽ: a/ Tránh xa và đừng chỉ cho ai cả b/ Báo cho nhà chức trách và mn cùng biết để xử lí, phòng

Question

1: Nếu phát hiện thấy bom mìn và vật liệu chưa nổ bạn sẽ:
a/ Tránh xa và đừng chỉ cho ai cả
b/ Báo cho nhà chức trách và mn cùng biết để xử lí, phòng tránh
c/ Chôn lấp hoặc mang đi dấu nơi khác an toàn hơn
2: Khi tình cờ phát hiện mình đag ở trong bãi mìn bạn sẽ:
a/ Bằng mọi cách nhanh chóng thoát ra khỏi bãi mìn
b/ Dừng lại ngay lập tức và kêu gọi sự giúp đỡ’
c/ Từ từ quay lại theo dấu chân cũ
3: Nếu gia đình bạn làm nghề mua bán, thu gom phế liệu bao gồm cả việc thu mua bom mìn, vật liệu chưa nổ thì bạn có lời khuyên j ?
a/ Khuyên gia đình nên đổi 1 nghề khác an toàn hơn hoặc chỉ thu mua phế liệu thông thường, tuyệt đối không thu mua bom mìn vật liệu chưa nổ.
b/ Đến gặp các a/chị CTV ở dự án phòng tránh tai nạn bom mìn để nhờ tư vấn
c/ Làm ngơ
4: Khi tình cờ nhìn thấy 2 bạn hs đang dùng búa gõ vào 1 quả đạn e có lời khuyên gì ?
a/ Khuyên 2 bạn đó dừng lại
b/ Báo cho nhà chức trách và mn cùng biết để xử lí
c/ Không quan tâm
*Chọn phương án đúng và giải thích!
Lưu ý: Mỗi câu có thể có từ 1 – 2 đáp án đúng!

in progress 0
Ivy 4 tháng 2021-08-16T17:01:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T17:02:58+00:00

  $1.B$ (vì nói cho nhà chức trách và mọi người cùng biết để đề phòng những tai nạn do bom mìn)

  $2.B$ 

  $3.A$ $và$ $B$ 

  $4.A$ $và$ $B$

  0
  2021-08-16T17:03:11+00:00

  1. B

  2. B

  3. A,B

  4. A,B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )