1 nêu thính chất cây trồng 2 vì sao phải sử lí đất hợp lí trình bày các cách sử dụng đất hợp lí 3 mục đích của việc cải tạo đất trồng là gì. loại đấ

Question

1 nêu thính chất cây trồng
2 vì sao phải sử lí đất hợp lí trình bày các cách sử dụng đất hợp lí
3 mục đích của việc cải tạo đất trồng là gì. loại đất cần cải tạo
4 nêu nguyên tắc của việc phòng trừ sâu hại

in progress 0
Aaliyah 4 tháng 2021-08-24T20:23:07+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:24:21+00:00

  1.Một số tính chất đất trồng:

  -thành phần cơ giới cấu tạo từ sét, limon,cát

  -Độ chua,kiềm được đo bằng chỉ số pH

  -Nhờ sét,limon,cát mà đất giữ được nước và dinh dưỡng

  -Đất có độ phì nhiêu là khả năng cung cấp nước dinh dưỡng và oxi cho cây

  2.Lý do phải sử dụng đất hợp lý

  -Dân số tăng nên nhu cầu lương thực tăng mà diện tích trồng trọt có hạn vì vậy phải sử dụng đất hợp lý

  3.biện pháp cải tạo đất

  -trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh: 

  +Mục đích:Tăng độ che phủ đất,hạn chế xói mòn rửa trôi

  +Áp dụng:đất dốc và các vùng khác

  – Bón vôi:

  +Mục đích: khử chua cho đất

  +Áp dụng: Đất chua

  -Cày nông,bừa sục,giữ nước liên tục,thay nước thường xuyên

  + Mục đích:Không xới lớp phèn kẻ dưới lên

  thay thế bằng nước ngọt

  +Áp dụng: đất phèn

  0
  2021-08-24T20:24:26+00:00

  1 tính chất:

  -đất phì nhiêu, thời tiết thuận lợi, giống tốt và chăm sóc tốt

  2 vì dân số tăng thì nhu cầu về thực phẩm tăng theo trong khi diện tích đất trồng có hạn,  vì vậy phải biết cách sử dụng đất

  cách sử dụng hợp lí:

  -thâm canh tăng vụ

  -không bỏ đất trồng

  -chọn cây trồng phù hợp với đất

  – vừa sử dụng đất, vừa cải tạo

  3 mục đích:

  -tăng bề dày lớp đất trồng

  – hạn chế xói mòn

  – tăng độ che phủ đất, chống xói mòn, rửa trôi

  – rửa phèn

  – giảm độ chua của đất

  đất cần cải tạo: chua, mặn, phèn, bạc màu,…

  4 -phòng là chính

  – trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để

  – sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )