1 nêu ý nghĩa các cuộc cách mạng tư sản ở hà lan, anh, mĩ, pháp 2 nguyên nhân vì sao các nước thực dân phương Tây đẩy mạnh xâm lược ở Đông Nam Á

Question

1 nêu ý nghĩa các cuộc cách mạng tư sản ở hà lan, anh, mĩ, pháp
2 nguyên nhân vì sao các nước thực dân phương Tây đẩy mạnh xâm lược ở Đông Nam Á

in progress 0
Sadie 1 tháng 2021-08-31T14:15:09+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:16:28+00:00

  1,

  Ý nghĩa cuộc cách mạng Anh: 

  – Đưa nước Anh pt theo con đường tư bản chủ nghĩa đem lại thắng lợi xho giai cấp tư sản và quý tộc mới

  Nhưng vẫn còn hạn chế

  Ý nghĩa cuộc cách mạng Hà lan:

  – Hà lan được giải phóng tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ở nước này pt

  – Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

  Ý nghĩa cuộc cách mạng tư sản Mĩ:

  – Thực dân Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  – Hợp chủng quốc Mĩ ra đời

  – Hiến pháp được ban hành, nước Mĩ là nước cộng Hòa liên bang đứng đầu là Tổng thống

  2, Các nước thực dân phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước Đông Nam Á vì:

  – Thiếu thị trường, thiếu nguồn tài nguyên để sản xuất

  – Các nước Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên

  – Chính quyền phong kiến mục nát

  0
  2021-08-31T14:16:54+00:00

  1)Ý nghĩa các cuộc cách mạng:

  * Hà Lan:

  -Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

  -Lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản pt

  *Anh:

  -Là cuộc cách mạng do quý tộc mới liên minh vs tư sản lãnh đạo đc quần chúng nhân dân ủng hộ đã dành thắng lợi, đưa nc Anh pt theo con đường tư bản chủ nghĩa

  -Cuộc cách mạng chỉ đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới còn nhân dân ko đc hưởng quyền lợi gì

  *Pháp:

  -Mở đường cho chủ nghĩa tư bản pt

  -Là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất

  -lực lượng quyết định của cách mạng là nhân dân lao động

  -Cổ vũ tinh thần đấu tranh của các nc phong kiến

  *Mĩ:

  -Là cuộc cách mạng tư sản thực hiện 2 nhiệm vụ cùng 1 lúc: lật đổ ách thống trị thực dân và mở đường cho chủ nghĩa tư bản pt

  -Ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành độc lập của nhiều nc cuối thế kỉ XVII- đầu thế kỉ XIX

  2)Nguyên nhân:

  -Các nước tư bản pt cần nguyên liệu, thị trường

  -Đông Nam Á nằm trên đường hoàng hải từ Tây-Đông. Có nhiều thuận lợi…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )