1 người bỏ ra 4 000 000 đ tiền vốn mua máy khâu, sau khi sửa chữa, người đó bán cái máy khâu đó, tính ra so với tiền vốn người đó đc lãi 25%.Tỉ số phầ

Question

1 người bỏ ra 4 000 000 đ tiền vốn mua máy khâu, sau khi sửa chữa, người đó bán cái máy khâu đó, tính ra so với tiền vốn người đó đc lãi 25%.Tỉ số phần trăm tiền lãi và tiền bán máy khâu là….%

in progress 0
Adeline 20 phút 2021-09-12T07:55:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T07:56:33+00:00

  Số tiền lãi là:

  `4 \ 000 \ 000xx25%=1 \ 000 \ 000đ`

  Số tiền bán là:

  `4 \ 000 \ 000+1 \ 000 \ 000=5 \ 000 \ 000đ`

  Tỉ số phần trăm tiền lãi và tiền bán là:

  `1 \ 000 \ 000:5 \ 000 \ 000=0,2=20%`

  Đáp số: `20%`.

  0
  2021-09-12T07:56:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tiền lãi là:

  4 000 000*25:100=1 000 000(đ)

  Tiền bán là:

  4 000 000 + 1 000 000=5 000 000(đ)

  Tỉ số phần trăm tiền lãi và tiền bán máy khâu là:

  1 000 000: 5 000 000=0,2

                                   =20%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )