1 người đi xe đạp đến thị xã A mất 40 phút sau đó đi tiếp bằng xe lửa từ thị xã A đến tỉnh B . Vận tốc của người đi xe đạp 15km/giờ . Vận tốc của xe l

Question

1 người đi xe đạp đến thị xã A mất 40 phút sau đó đi tiếp bằng xe lửa từ thị xã A đến tỉnh B . Vận tốc của người đi xe đạp 15km/giờ . Vận tốc của xe lửa 40km/giờ . Tính thời gian người đó đi để lửa biết quãng đường từ nhà đế tỉnh B là 120 km
Giúp em với ạ ( em cảm ơn!)

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-09-11T00:00:13+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T00:01:35+00:00

               đổi 40 phút= 2/3 giờ

  độ dài quãng đường đi được khi đi bằng xe đạp là:
                2/3*15=10 (km)
  quãng đường còn lại là :
                120-10=110(km)
  thời gian người đó đi xe lửa là :
                110 : 40 =2.75(giờ)
  thời gian người đó đi từ nhà đến tỉnh B là :
                2/3+2.75=41/12(giờ)
                   đáp số : 41/12 giờ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )