1 người đi xe đạp đi từ đình trám đến bắc giang dài 12km,đình trám đến bãi bò dài 4km, biết vận tốc từ đình trám đến bãi bò là 12km/h,từ bãi bò đến bắ

Question

1 người đi xe đạp đi từ đình trám đến bắc giang dài 12km,đình trám đến bãi bò dài 4km, biết vận tốc từ đình trám đến bãi bò là 12km/h,từ bãi bò đến bắc giang là 8km thì đi hết 20 phút a)tính thời gian đi từ đình trám đến bãi bò b)tính vận tốc từ bãi bò đến bắc giang c)tính vận tốc trung bình từ đình trám đến bắc giang

in progress 0
Alaia 2 ngày 2021-12-07T19:05:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:06:45+00:00

  Ta có 20 phut = `1/3h`

  Thời gian đi từ trình đám đến bãi bò là

  t1= `{s1}/v1= 4/12= 1/3h`

  Vận tốc đi từ bãi bò đến bắc Giang kà

  v2= `{s2}/t2 = 8/1/3= 24 km/h`

  Vận tốc tb từ từ trình trám đến bắc giang là

  vtb=` s/t= s1+{s2}/t1+t2“= “12“1/3+1/3`= 18km/h

  0
  2021-12-07T19:07:13+00:00

  Đáp án: a)t=S:v=4:12=1/3(h)=20p

  b)V=S:t=8:(20:60)=24(km/h)

  c)Vtb=12:(40:60)=18(km/h)

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )