1 người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 4 giờ 1 ô tô cũng đi từ A đến B với vận tốc 48km/giờ. hỏi kể từ lúc ô tô bắt đầu đi sau…. ô t

Question

1 người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 4 giờ 1 ô tô cũng đi từ A đến B với vận tốc 48km/giờ. hỏi kể từ lúc ô tô bắt đầu đi sau…. ô tô đuổi kịp xe đạp?

in progress 0
Madelyn 17 giờ 2021-09-19T16:50:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T16:51:42+00:00

  Ô tô đi sau xe đạp:

              12 x 4 = 48 (km)

  Sau mỗi giờ ô tô lại gần xe đạp thêm:

             48 – 12 = 36 (km).

  Xe máy sẽ đuổi kịp xe đạp sau:

            48 : 36 = 1,3333 (giờ) 

                        Đáp số: 1,3333 giờ.

  0
  2021-09-19T16:51:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Trong 4 giờ đi xe đạp được 

  4*12=48(km)

  thời gian ô tô cần đi đuổi kịp xe đạp

  48/48=1 giờ

             Đ/S:1 giờ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )