1 người đi xe đạp xuất phát từ a,sau 4h ,1 người đi xe máy cũng từ a và đuổi theo trên cùng 1 con đường và gặp người đi xe đạp cách a 60km.tính vận tố

Question

1 người đi xe đạp xuất phát từ a,sau 4h ,1 người đi xe máy cũng từ a và đuổi theo trên cùng 1 con đường và gặp người đi xe đạp cách a 60km.tính vận tốc mổi người biết vận tốc người đi xe máy lớn hơn người đi xe đạp là 20km

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-09-20T00:56:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:57:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi vận tốc của người đi xe đạp là x(km/h)

  Suy ra, vận tốc của người đi xe máy là x+20(km/h)

  Thời gian mà xe đạp đi cách A 60km là: $\cfrac{60}{x}(giờ)$

  Thời gian mà xe máy đi cách A được 60km là: $\cfrac{60}{x+20}(giờ)$

  Theo đề bài, ta có phương trình:

  $\cfrac{60}{x}-\cfrac{60}{x+20}=4\\\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=10\\x=-30\,(không\, nhận)\end{array}\right.$

  Vậy vận tốc của xe đạp là 10km/h

  Vận tốc của xe máy là $10+20=30(km/h)$

  0
  2021-09-20T00:58:15+00:00

  Gọi vận tốc người đi xe máy là: 

  Vận tốc xe đạp là: 

  Có: 

  Thời gian xe máy đi đến khi gặp nhau là:

  Thời gian xe đạp đi đến khi gặp nhau là:

  Có :

  Từ đó ta có hệ phương trình:

  $\left \{ {{v1-v2=20} \atop {60/v1+4=60/v2}} \right.$ 

  bạn tự giải hpt nha mình sắp muộn học

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )