1 người đi xe đạp xuông dốc dài 160cm hết 40 giây khi hết dốc xe lăn tiếp 1 quãng đường nằm ngang dài 30m trong 10 giây rồi dừng lại tính vận tốc tru

Question

1 người đi xe đạp xuông dốc dài 160cm hết 40 giây khi hết dốc xe lăn tiếp 1 quãng đường nằm ngang dài 30m trong 10 giây rồi dừng lại tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc và trên quãng đường nằm ngang và trên cả 2 quãng đường

in progress 0
Mary 3 tuần 2021-11-20T00:27:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:29:07+00:00

  Đáp án:3m/s

  0,04m/s

   0,632m/s

  Giải thích các bước giải:160cm=1,6m

   Vtb trên đoạn đường dốc=s/t=30/10=3m/s

  Vtb trên đoạn đường nằm ngang=s/t=1,6/40=0,04m/s

  Vtb cả quãng đường=s1+s2/t1+t2=1,6+30/10+40=0,632m/s

  0
  2021-11-20T00:29:10+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!

  Đáp án:

  $v_1 = 4 (m/s)$

  $v_2  = 3 (m/s)$

  $v_{tb} = 3,8 (m/s)$

  Giải thích các bước giải:

      $S_1 = 160 (m)$

      $t_1 = 40 (s)$

      $S_2 = 30 (m)$

      $t_2 = 10 (s)$

  Vận tốc của xe trên quãng đường xuống dốc là:

      $v_1 = \dfrac{S_1}{t_1} = \dfrac{160}{40} = 4 (m/s)$

  Vận tốc của xe trên quãng đường nằm ngang là:

      $v_2 = \dfrac{S_2}{t_2} = \dfrac{30}{10} = 3 (m/s)$

  Vận tốc của xe trên cả quãng đường là:

      $v_{tb} = \dfrac{S_1 + S_2}{t_1 + t_2} = \dfrac{160 + 30}{40 + 10} = \dfrac{190}{50}$

             $= 3,8 (m/s)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )