1 người đi xe đạp xuống dốc dài 50m hết 10s khi hết dốc xe lăn tiếp 1 quãng đường nằm ngang dài 50m hết 25s rồi dừng lại

Question

1 người đi xe đạp xuống dốc dài 50m hết 10s khi hết dốc xe lăn tiếp 1 quãng đường nằm ngang dài 50m hết 25s rồi dừng lại a, tính vận tốc của xe trên đoạn đường dốc và đoạn đường nằm ngang b,tính vận tốc trung bình của xe trên cả 2 quãng đường đó

in progress 0
Everleigh 2 tuần 2021-11-24T09:19:21+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:21:10+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  {v_{doc}} = 5m/s\\
  {v_{ngang}} = 2m/s\\
  b.\\
  {v_{tb}} = 2,857m/s
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  {v_{doc}} = \frac{{50}}{{10}} = 5m/s\\
  {v_{ngang}} = \frac{{50}}{{25}} = 2m/s\\
  b.\\
  {v_{tb}} = \frac{{50 + 50}}{{10 + 25}} = 2,857m/s
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )