1 người đi xe đạp và1 người đi xe máy cùng xuất phát 1 lúc từ 2 điểm A và B cách nhau 40km. Người đi xe đạp đi với vận tốc 10km/h thì sau 1h gặp người

Question

1 người đi xe đạp và1 người đi xe máy cùng xuất phát 1 lúc từ 2 điểm A và B cách nhau 40km. Người đi xe đạp đi với vận tốc 10km/h thì sau 1h gặp người đi xe máy. Hỏi vận tốc của người đi xe máy là bn ???

in progress 0
Melanie 4 ngày 2021-12-07T02:39:03+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:40:55+00:00

  Đáp án:

   v2 = 30km/h

  Giải thích các bước giải:

   Vận tốc của người đi xe máy là:
  $\begin{array}{l}
  {s_1} + {s_2} = s\\
   \Leftrightarrow {v_1}.t + {v_2}.t = s\\
   \Leftrightarrow 10.1 + {v_2}.1 = 40\\
   \Leftrightarrow {v_2} = 30km/h
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )