1 người đi xe máy đi trên đoạn đường đầu đi đc 10km trong 15p, đoạn tiếp theo đi đc 16km vs vận tốc 32km/h, đoạn còn lại đi đc 6km trong 12p. Tính vtb

Question

1 người đi xe máy đi trên đoạn đường đầu đi đc 10km trong 15p, đoạn tiếp theo đi đc 16km vs vận tốc 32km/h, đoạn còn lại đi đc 6km trong 12p. Tính vtb của xe trên 3 đoạn đường

in progress 0
Abigail 4 tháng 2021-08-24T20:14:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:16:14+00:00

  Cả 3 đoạn đường dài số kilomet là:

          10 + 16 + 6 = 32 (km)

  Đoạn đường thứ 2 đi được số giờ là:

           t = s : v = 16 : 32 = 0,5 (h)

  Đổi: 0,5h = 30p

  Cả 3 đoạn đường người đi xe máy đi hết số phút là:

           15 + 30 + 12 = 57 (p)

  Vận tốc trung bình của xe máy trên cả 3 đoạn đường là:

           vtb = s : t = 32 : 57 xấp xỉ 0,6(km/p)

                                   Đ/S : 0,6 km/p

  #chucbanhoctotnhe:333

          

   

  0
  2021-08-24T20:16:14+00:00

  Đáp án:

   $V_{tb}$ = $33,7(km/h)$

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian  xe đi ở đoạn thứ hai là : 

  $t_2$ =$\dfrac{16}{32}$=$0, 5(h)$

   Vận tốc trung bình trên mỗi đoạn đường là : 

  $V_{tb}$ =$\dfrac{S_1+S_2+S_3}{t_1+t_2+t_3}$ 

    = $\dfrac{10+16+6}{0, 25+0, 5+0, 2}$  `~~` $33,7(km/h)$

                  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )