1 người đi xe máy từ A đến B lúc 3 giờ .Lúc trở về do ngược mỗi giờ người ấy đi chậm hơn 10 km so vs lúc đầu nên thời gian lúc về lâu hơn 1 giờ . Tính

Question

1 người đi xe máy từ A đến B lúc 3 giờ .Lúc trở về do ngược mỗi giờ người ấy đi chậm hơn 10 km so vs lúc đầu nên thời gian lúc về lâu hơn 1 giờ . Tính quãng đường AB
nhờ ng giúp mmk vs ạ
cảm ơn mn

in progress 0
Nevaeh 2 tháng 2021-10-10T08:07:34+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T08:08:59+00:00

  Thời gian lúc về là:

       $3+1=4$ (giờ)

  Vì quãng đường không đổi nên thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

  $\dfrac{\text{vận tốc đi}}{\text{vận tốc về}}=\dfrac{\text{thời gian về}}{\text{thời gian đi}}=\dfrac{4}{3}$ 

   Coi vận tốc lúc đi là 4 phần thì vận tốc lúc về là 3 phần bằng nhau như thế. Hiệu số phần bằng nhau là:
         $4-3=1$ (phần)

  Giá trị 1 phần là:

          $10:1=10$ (km/giờ)

  Vận tốc lúc đi là:

           $10\times4=40$ (km/giờ)

  Độ dài quãng đường AB là:

           $40\times3=120$ (km)

                         Đáp số: $120$ km

  0
  2021-10-10T08:09:11+00:00

  – Thời gian người đó đi về là :

          3 giờ + 1 giờ = 4 giờ

  – Tỉ số thời gian lúc đi và về là :

           3 : 4 = `3/4`

  – Trên cùng 1 quãng đường, vận tốc và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch => Tỉ số vận tốc lúc đi và về là `4/3`

  – Vận tốc người đó lúc về là :

          10 : (4 – 3) x 3 = 30 (km/giờ)

  – Quãng đường AB dài là :

          30 x 4 = 120 (km)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )