1 người kéo xe trên đoạn đường nằm ngang dài 0,2km trong 5 phút đã thực hiện 1 công là 30.000 j. Tính lực kéo và công suất của người đó

Question

1 người kéo xe trên đoạn đường nằm ngang dài 0,2km trong 5 phút đã thực hiện 1 công là 30.000 j. Tính lực kéo và công suất của người đó

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-09T14:54:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:56:04+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!

  Giải thích các bước giải:

      $S = 0,2 (km) = 200 (m)$

      $t = 5 (phút) = 300 (s)$

      $A = 30000 (J)$

  $\text{Lực kéo của người đó là:}$

       $F = \frac{A}{S} = \frac{30000}{200} = 150 (N)$

  $\text{Công suất của người đó là:}$

       $P = \frac{A}{t} = \frac{30000}{300} = 100 (W)$

  0
  2021-09-09T14:56:07+00:00

  Đáp án:

   $F = 150N$
  $P_{cs} = 100W$

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: $A = F.s \to F = \frac{A}{s}$ 

  Lực kéo vật là: 

  $F = \frac{30000}{200} = 150N$
  Cong suất của người đó là 

  $P_{cs} = \frac{A}{t} = \frac{30000}{5.60} = 100W$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )