1 người lái đò cần chở 52 người qua sông. Mỗi chuyến đò chở được 6 người (không kể người lái đò). Hỏi bác lái đò cần chở ít nhất bao nhiêu chuyến đò đ

Question

1 người lái đò cần chở 52 người qua sông. Mỗi chuyến đò chở được 6 người (không kể người lái đò). Hỏi bác lái đò cần chở ít nhất bao nhiêu chuyến đò để chở hết số người đó qua sông ?

in progress 0
Autumn 3 ngày 2021-12-06T23:58:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T00:00:52+00:00

  Cần ít nhất số chuyến đò để chở hết ố người qua sông là:

  `52:6=8` (chuyến) dư `4` người

  Vì còn dư `4` người nên cần thêm một chuyến đò để chở.

  Cần ít nhất số chuyến là:

  `8+1=9` (chuyến)

    Đáp số: `9` chuyến đò

   

  0
  2021-12-07T00:00:53+00:00

  $\begin{array}{l}\text{Đáp án:}\\\text{9 chuyến đò}\\\text{Giải thích các bước giải:}\\\text{Cần ít nhất số chuyến đò để chở hết số người qua sông là: }\\\text{52 : 6 = 8 ( dư 4 )}\\\text{Vậy cần thêm 1 chuyến đò nữa để chở 4 người qua sông}\\\text{Vậy cần số chuyến đò là:}\\\text{8 + 1 = 9( chuyến )}\\\text{Đáp số:9 chuyến đò}\end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )